EDICIONS CONSTRUC, S.L.
Ronda General Mitre, 107 
08022 - BARCELONA 
T/ 93 417 54 19

Administració i subscripcions:
Tel. 93 417 54 19

Internet: http://www.construc.es

Correu electrònic:

Subscripcions: suscripciones@construc.es
Publicitat:
publicidad@construc.es
Informació:
informacion@construc.es
Suport tècnic:
soportetecnico@construc.es

FORMULARI

Empleni aquest formulari per a demanar informació, consultes o subscriure's

Nom
Cognoms
Telèfon
e-mail
Comentaris
Desitjo subscriure'm a: Assenyali amb una X
REVISTA FORMAT DIGITAL      
- Revista Format Digital (4 exemplars) 89 i  
- Revista Format Digital (4 exemplars) + Base de Preus 219 i  
- Revista Format Digital (4 exemplars) + Base de Preus + PROGRAMA DE PRESSUPOSTOS I FACTURACIÓ 349 i  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬      
REVISTA FORMAT PAPER      
- Revista Format Paper (4 exemplars) 125 i  
- Revista Format Paper (4 exemplars) + Base de Preus 254 i  
- Revista Format Paper (4 exemplars) + Base de Preus + PROGRAMA DE PRESSUPOSTOS I FACTURACIÓ 387 i  
       
Dades complementàries
   
Empresa
Adreça
Població
Codi Postal
N.I.F.
Fax
Activitat
   
FORMES DE PAGAMENT:  
Ingrés en compte ES86-0182-3846-18-0208003343

Transferència Bancària
(Indicar dades del subscriptor)

ES86-0182-3846-18-0208003343