PUBLICITAT A LA REVISTA

  PUBLICITAT A LA PÀGINA WEB
ESPAIS

EUROS / INSERCIÓ
COLOR

Portada (150x225 mm.)
2.200
Contraportada (210x297 mm.)
1.800
Interiors cobertes
1.400
Pàgina
1.200
Doble pàgina
1.800
1/2 pàginal (210x145 mm. / 105x290 mm..)
800
1/3 pàgina (210x95 mm.)
700
1/4 pàgina (210 x70 mm.)
600
1/2 doble pàgina (420x145 mm.)
1.200
Directori - mòdul sencill 60 x 30 mm. (anual)

500

Directori - mòdul doble 60 x 60 mm. (anual)
700

ENCARTAMENTS: A consultar

 

 

 

 

CONSULTI DESCOMPTES
PROMOCIONALS

BANNER (Mides 120 x 90 píxeles, format gif)
EUROS
Mensual
100
Trimestral
200
Anual
600
BANNER (Mides 240 x 90 píxeles, format gif)  
Mensual
150
Trimestral
300
Anual
900
 

OBSERVACIONS/ NOTES
· Sobre l'import de la tarifa es carregarà l'I.V. A.

Dades d'interès:
PERIODICITAT/ FREQUENCY: trimestral/ quarterly.
DIFUSIÓ/ CIRCULATION: nacional (per subscripció)/ national (by subscription).
IMPRESSIÓ/ PRINTING SYSTEM: offset 4 x 4 colors
PAPER/ PAPER: couxé.
FORMAT:
SANG/BLEED PAGE: 210 x 297 mm.
PORTADA/ COVER:
SANG: 150 x 225 mm