----CONSTRUC: Revista Tècnica de la Construcció. Fundada en 1952
----Ideal per a la realització de Pressupostos, aconseguint eficiència i comoditat

 --
REVISTA 277 - 4t Trimestre 2022
--
--

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA REVISTA CONSTRUC COMPLEIX 70 ANYS,
gràcies per la vostra fidelitat y confiança

________

PROGRAMA CONSTRUC
La manera més fàcil per a fer pressupostos

 

r

 

 

 

 

 

 

--
 
  
 
R